20 Başarılı nmap Komutu ve nmap kullanımı

Tek Sunucuyu veya  IP Adresi tarama

Tek bir IP adresi Tarama:

 $ nmap 192.168.1.1

Host Adı Tarama:

 $ nmap ozkantan.com

Ayrıntı Seviye artırın:

 $ nmap -v ozkantan.com
 $ nmap -vv ozkantan.com

IP Adresleri Tarama

Çoklu IP Adresleri Tarama:

 $ nmap 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3
 $ nmap 192.168.1.1,2,3

Bir Alt Ağ Tarama:

 $ nmap 192.168.1.0/24
 $ nmap 192.168.1.*

IP Adresleri (192.168.1.0 – 192.168.1.200) Aralığı tarama:

 $ nmap 192.168.1.0-200

Aktif Bilgisayarlar için Ağ Taraması

Bir ağ üzerinde aktif Hosts tara:

 $ nmap -sn 192.168.1.0/24

 Dosyadan Hosts Listesini tarama

Tarama Dosyadan sağlar:

 $ nmap -iL input.txt

 Nmap IP / Hosts / Ağları Dışındakini Tara

Nmap taraması Hedefler hariç:

 $ nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.1.1
 $ nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.1.1 192.168.1.5
 $ nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.1.1,2,3

Bir dosyadan  listesi hariç tutulursa:

 $ nmap 192.168.1.0/24 --excludefile exclude.txt

Belirli Bağlantı Noktaları için Tarama

Tek port tara:

 $ nmap -p 80 192.168.1.1

Birkaç port tara:

 $ nmap -p 80,443 192.168.1.1

Port aralığı tara:

 $ nmap -p 80-1000 192.168.1.1

Tüm portları tara:

 $ nmap -p "*" 192.168.1.1

En çok Kullanılan portları tara:

 $ nmap --top-ports 5 192.168.1.1
 $ nmap --top-ports 10 192.168.1.1

Desteklenen belirli IP Protokolleri  Tara

IP Protokolleri (TCP, UDP, ICMP, vb) desteklenen:

 $ nmap -sO 192.168.1.1

Tarama İçin TCP / UDP bağlantı noktaları

Tüm TCP Portları tara:

 $ nmap -sT 192.168.1.1

Özellikle belirli TCP Port tara:

 $ nmap -p T: 80 192.168.1.1

Tüm UDP Portları tara:

 $ nmap -sU 192.168.1.1

Belirli UDP Portları tara:

 $ nmap -p U:53 192.168.1.1

Farklı portları tarama :

 $ nmap -p U:53,79,113,T:21-25,80,443,8080 192.168.1.1

Hızlı Tarama gerçekleştirin

Hızlı Mod :

 $ nmap -F 192.168.1.1

 Detaylı Belirli Durumları Gösteren Tarama:

 $ nmap --reason 192.168.1.1

Sadece Açık Portlar

Sadece Açık Portlar göster:

 $ nmap --open 192.168.1.1

İşletim Sistemi Algılama

OS Algılama açın:

 $ nmap -O 192.168.1.1

 

13. Servis Sürüm Algılama

Sürüm Algılama açın:

 $ nmap -sV 192.168.1.1

* Uzak bir ana bilgisayarda çalışan yazılımın hangi sürümünün keşfedin.

14. Firewall Algılama

Bir ana bilgisayar herhangi Paket Filtreler veya Firewall ile korunan olup olmadığını öğrenmek:

 $ nmap -sA 192.168.1.1

MAC Address Sızdırma

MAC Adresi :

 $ nmap --spoof-mac 00:11:22:33:44:55 192.168.1.1

Rastgele MAC Adresi :

 $ nmap --spoof-mac 0 192.168.1.1

Güvenlik Açıkları ve Güvenlik Duvarı Tarama

TCP  Scan:

 $ nmap -sN 192.168.1.1

TCP Fin Tarama:

 $ nmap -sF 192.168.1.1

* Sadece TCP FIN bit ayarlayın.

TCP Xmas Tarama:

 $ nmap -sX 192.168.1.1

 

SYN Tarama

TCP SYN Scan:

 $ nmap -sS 192.168.0.1

No Ping

 

 $ nmap -Pn 192.168.1.1

DNS Devre Dışı

 

 $ nmap -n 192.168.1.1

Nmap  çıktısını dosyaya kaydet

 

 $ nmap 192.168.1.1 > output.txt
 $ nmap -oN output.txt 192.168.1.1

Nmap çıkışı bir XML dosyası olarak kaydet:

 $ nmap -oX output.xml 192.168.1.1

Comments are closed.