5 farklı komutla dosya içindeki sayıları toplamak

Dosyamız ismi file olsun ve içeriğinde;

5

7

8

olsun.

awk '{x+=$0}END{print x}' file

paste -s -d"+" file | bc

perl -lne '$x+=$_; END{print $x;}' file

sed -e :a -e 'N;s/\n/+/;ta' file | bc

echo $((`sed '$!s/$/+/' file | tr '\n' ' '`))

Sonuç : 20

Comments are closed.