Dosyamız ismi file olsun ve içeriğinde;

5

7

8

olsun.

awk '{x+=$0}END{print x}' file

paste -s -d"+" file | bc

perl -lne '$x+=$_; END{print $x;}' file

sed -e :a -e 'N;s/\n/+/;ta' file | bc

echo $((`sed '$!s/$/+/' file | tr '\n' ' '`))

Sonuç : 20

Web sitesinin cevap verme süresi komutu:

$ curl -s -w ‘\nLookup time:\t%{time_namelookup}\nConnect time:\t%{time_connect}\nPreXfer time:\t%{time_pretransfer}\nStartXfer time:\t%{time_starttransfer}\n\nTotal time:\t%{time_total}\n’ -o /dev/null http://www.ozkantan.com

Lookup time:    0,061 Connect time:    0,304 PreXfer time:    0,304 StartXfer time:    1,636

Total time:    2,152

Ubuntu, Debian, Linux Mint v.b. $ sudo apt-get install figlet

CentOS, RHEL, Fedora v.b. $ yum install figlet

Önce hangi fontta yazacağınıza karar vermek için

$ showfigfonts

komutunu kullanın. Daha sonra beğendiğiniz font ile yazmaya başlayın.

# figlet -f digital ozkantan.com +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |o|z|k|a|n|t|a|n|.|c|o|m| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

$ date +%r | figlet -f bubble
 _  _  _  _  _  _  _  _   _  _ 
 / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \  / \ / \ 
( 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 9 ) ( A | M )
 \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/  \_/ \_/

Linuxte disk performans testi için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Öncelikle hangi diski test edeceğinizi

df -h çıktısıyla alabilirsiniz.

Daha sonra eğer sistemde yüklü değilse repodan hdparm yükleyiniz.

Örnek ubuntuda;

apt-get install hdparm

Sonra

$ sudo hdparm -Tt /dev/sda /dev/sda: Timing cached reads: 16924 MB in 2.00 seconds = 8469.95 MB/sec Timing buffered disk reads: 1386 MB in 3.00 seconds = 461.50 MB/sec

Linux consol üzerinden internet hızınızı test edin:

wget -O - https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py | python

Virtualbox otomatik olarak pc açılınca çalıştırmak için aşağıdaki kodu windowsda .bat dosyası yaparak açılışa eklemek.

cd “C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\”VBoxManage.exe startvm “vm1”VBoxManage.exe startvm “vm2”VBoxManage.exe startvm “vm3”VBoxManage.exe startvm “vm4”