iki tarih arasındaki gün sayısını çıkartan komut

let DIFF=(`date +%s -d 20170102`-`date +%s -d 20161031`)/86400 echo $DIFF

Comments are closed.