Linux console üzerinden dış ip ve lokasyon bilgileri bulma komutu

Linux console üzerinden dış ip ve lokasyon bilgileri bulma komutu:

# curl ipinfo.io

 

Farklı bir ip nin lokasyon bilgisini almak için:

#curl ipinfo.io/88.x.x.x

Comments are closed.