Aşağıdaki işlemlerle ufs formatında formatlama ve mount işlemi gerçekleşmektedir.


/sbin/gpart create -s gpt da1 /sbin/gpart add -t freebsd da1 /sbin/newfs /dev/da1s1 /sbin/mount /dev/da1s1


Otomatik olarak sistem her açıldığında mount olması için /etc/fstab’e aşağıdaki satır eklenmiştir.


/dev/da1s1        /backup        ufs    rw        2    2


zfs için ise aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.


zpool create -m none -f tank1 /dev/da1 zfs create  -p tank1/mail zfs set mountpoint=/mail tank1/mail zfs set compress=lzjb tank1/mail