Aşağıdaki işlemlerle ufs formatında formatlama ve mount işlemi gerçekleşmektedir.


/sbin/gpart create -s gpt da1 /sbin/gpart add -t freebsd da1 /sbin/newfs /dev/da1s1 /sbin/mount /dev/da1s1


Otomatik olarak sistem her açıldığında mount olması için /etc/fstab’e aşağıdaki satır eklenmiştir.


/dev/da1s1        /backup        ufs    rw        2    2


zfs için ise aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.


zpool create -m none -f tank1 /dev/da1 zfs create  -p tank1/mail zfs set mountpoint=/mail tank1/mail zfs set compress=lzjb tank1/mail


 

Aşağıdaki komut ile 10gb büyüklüğünde dosya oluşturulur.


dd if=/dev/zero of=/opt/swap0 bs=1024k count=10240


ile dosya oluşturulur.


mdconfig -a -t vnode -f /opt/swap0 -u 0 && swapon /dev/md0


ile aktif hale getirilir.

Aktifleme sonrası çıktı:


# > swapinfo -h Device 1K-blocks Used Avail Capacity /dev/label/swap0 1023996 0B 1G 0% /dev/md0 10485760 0B 10G 0% Total 11509756 0B 11G 0


Açılışta aktif olması için /etc/rc.conf’a aşağıdaki satır eklenir.


swapfile=”/opt/swap0″