Kullanılan disk yüzdesi while döngüsünde her 3 sn de bir gösteren komut

while [ 1 ]; do clear; df -h | grep “buraya aranacak diskin kelimesini yaz” | awk ‘{print “Used: ” $5}’;sleep 3s;done;