Virtualbox otomatik olarak pc açılınca çalıştırmak

Virtualbox otomatik olarak pc açılınca çalıştırmak için aşağıdaki kodu windowsda .bat dosyası yaparak açılışa eklemek.

cd “C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\”
VBoxManage.exe startvm “vm1”
VBoxManage.exe startvm “vm2”
VBoxManage.exe startvm “vm3”
VBoxManage.exe startvm “vm4”

Comments are closed.